สมาคมแม่บ้านทหารบก สาขามณฑลทหารบกที่ 27 เยี่ยมมอบทุนยังชีพให้กับบุตรที่มีความต้องการพิเศษและคู่สมรสที่ทุพพลภาพของกำลังพล กองทัพบก ประจำปี 2563
วันที่ 18 สิงหาคม 2563 เวลา 11.00 น.คุณสุกัญญา แจ้งประจักษ์ ประธานสมาคมแม่บ้านทหารบก สาขา มณฑลทหารบกที่ 27 พร้อมสมาชิกแม่บ้าน, เจ้าหน้าที่กองกำลังพล มณฑลทหารบกที่ 27 และเจ้าหน้าที่โรงพยาบาลค่ายสมเด็จพระพุทธยอดฟ้าจุฬาโลกมหาราช ร่วมเยี่ยมบ้านเพื่อให้กำลังใจและมอบทุนยังชีพให้กับบุตรและคู่สมรสที่พิการทุพพลภาพของกำลังพล กองทัพบก ประจำปี 2563 จำนวน 9 ราย รายละ 5,000 บาท รวมเป็นเงินทั้งสิ้น 45,000 บาท ที่ได้รับมอบจาก สมาคมแม่บ้านทหารบก เพื่อช่วยแบ่งเบาภาระค่าใช้จ่ายของกำลังพลกองทัพบก สร้างความอบอุ่นใจเป็นอย่างยิ่ง ที่แม่บ้านทหารห่วงใย ดูแลอย่างต่อเนื่อง