“มทบ.27 จัดการบรรยายให้ความรู้เกี่ยวกับ พรบ.และกฎหมายแก่กำลังพล”
มณฑลทหารบกที่ 27 จัดการบรรยายให้ความรู้เกี่ยวกับ พระราชบัญญัติและกฎหมายที่ควรรู้ ให้แก่กำลังพล นายทหาร นายสิบ พนักงานราชการ และลูกจ้าง โดยมี ร้อยโท ไพฑูรย์ สีสวย รักษาราชการ นายทหารรัฐธรรมนูญ มณฑลทหารบกที่ 27 เพื่อสร้างความตระหนักรู้ในข้อกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับการปฏิบัติงานให้แก่กำลังพล ณ สโมสรนายทหารค่ายประเสริฐสงคราม