ผบ.มทบ.27 ร่วมถวายราชสักการะสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว และ พิธีเจริญพระพุทธมนต์ทำบุญตักบาตร เนื่องในโอกาสมหามงคล พระราชพิธีบรมราชาภิเษก

วันเสาร์ที่ 4 พฤษภาคม 2562 เวลา 07.30 น. ณ บริเวณหน้าศาลากลางจังหวัดร้อยเอ็ด พลตรี ปฏิกรณ์ เอี่ยมละออ ผู้บัญชาการมณฑลทหารบกที่ 27 นายทหารราชองครักษ์ (CAT904)พร้อมด้วย คุณตติยา เอี่ยมละออ ประธานชมรมแม่บ้านมณฑลทหารบกที่ 27 รองผู้บัญชาการมณฑลทหารบกที่ 27 นายทหารฝ่ายเสนาธิการ กำลังพลนายทหาร-นายสิบ และคณะแม่บ้าน ร่วมถวายราชสักการะต่อหน้าพระฉายาลักษณ์สมเด็จพระเจ้าอยู่หัว และพิธีเจริญพระพุทธมนต์ ทำบุญตักบาตร พระสงฆ์ จำนวน 69 รูป เนื่องในโอกาสมหามงคล พระราชพิธีบรมราชาภิเษก พุทธศักราช 2562 โดยมี นายเลิศบุศย์ กองทอง รองผู้ว่าราชการจังหวัดร้อยเอ็ด เป็นประธานฝ่ายฆราวาส มีพระราชพรหมจริยคุณ เจ้าคณะจังหวัดร้อยเอ็ดและเจ้าอาวาสวัดบ้านเปลือยใหญ่ เป็นประธานฝ่ายสงฆ์ พร้อมด้วยหน้าส่วนราชการ เหล่ากาชาดจังหวัดร้อยเอ็ด องค์กรปกครองส่วนท้องที่-ท้องถิ่น จิตอาสาและประชาชนชาวร้อยเอ็ด เข้าร่วมพิธีเป็นจำนวนมาก หลังจากนั้นได้ร่วมกันรับชมการถ่ายทอดสดพระราชพิธีบรมราชาภิเษก ผ่านทางโทรทัศน์รวมการเฉพาะกิจแห่งประเทศไทยฯสร้างความชื่นชมยินดีแก่พสกนิกรชาวจังหวัดร้อยเอ็ดที่ได้ร่วมอยู่ในเหตุการณ์ประวัติศาสตร์อันเป็นมหามงคลนี้
สำหรับ “วันบรมราชาภิเษก” 4 พฤษภาคม 2562 มีการประกอบพระราชพิธีสำคัญ 3 อย่าง ตามโบราณราชประเพณี คือ สรงพระมุรธาภิเษก ณ ชาลาพระที่นั่งจักรพรรดิพิมานด้านตะวันออก, ทรงรับน้ำอภิเษก (รดน้ำ) ณ พระที่นั่งอัฐทิศอุทุมพรราชอาสน์ และ ทรงสวมพระมหาพิชัยมงกุฎ เหนือพระที่นั่งภัทรบิฐ ใต้พระนพปฎลมหาเศวตฉัตร ในพระที่นั่งไพศาลทักษิณ
พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว พระราชทานพระปฐมบรมราชโองการว่า “เราจะสืบสานรักษา เเละต่อยอด เเละครองเเผ่นดินโดยธรรม เพื่อประโยชน์สุขเเห่ง อาณาราษฎรตลอดไป”
ทั้งนี้วันที่ 4 พฤษภาคม 2562 ซึ่งเป็น “วันบรมราชาภิเษก” ของรัชกาลที่ 10 และในปี 2563 เป็นต้นไป ให้ถือเป็น “วันฉัตรมงคล” เพื่อระลึกถึงการรับราชสมบัติ และวันแห่งประวัติศาสตร์ของไทย