กกล.รส.จว.ร.อ.ร่วมบริจาคโลหิต เฉลิมพระเกียรติ เนื่องในโอกาสมหามงคลพระราชพิธีบรมราชาภิเษก
วันที่ 7 พฤษภาคม 2562 เวลา 0900 น. ณ ห้องประชุมที่ว่าการอำเภอหนองพอก จ.ร้อยเอ็ด กองกำลังรักษาความสงบเรียบร้อยจังหวัดร้อยเอ็ด โดยชุดปฏิบัติการรักษาความสงบเรียบร้อยอำเภอหนองพอก ร่วมกับ พ.ต.บุญมี ชนะรักษ์ สัสดี อ.หนองพอก หัวหน้าส่วนราชการ ผู้นำชุมชน จิตอาสา และประชาชน ในพื้นที่ ร่วมบริจาคโลหิต ในโครงการ พสกนิกรชาวไทย ทำความดี บริจาคโลหิตเฉลิมพระเกียรติ เนื่องในโอกาสมหามงคลพระราชพิธีบรมราชาภิเษก พ.ศ.2562 ซึ่งเป็นความร่วมมือระหว่าง โรงพยาบาลร้อยเอ็ดกับเหล่ากาชาดจังหวัดร้อยเอ็ด โดยมี นายวิธวัช รามัญ นายอำเภอหนองพอกเป็นประธาน มีประชาชนและจิตอาสาในพื้นที่ อ.หนองพอก มาร่วมบริจาคเป็นจำนวนมาก