มทบ.27 มอบทุนการศึกษาบุตรข้าราชการและลูกจ้าง ประจำปี 2562 เพื่อสร้างขวัญกำลังใจและแบ่งเบาภาระค่าใช้จ่ายให้แก่ผู้ปกครอง
เมื่อวันที่ 8 พฤษภาคม 2562 เวลา 10.00 น. ที่ สโมสรนายทหาร ค่ายประเสริฐสงคราม ตำบลเหนือเมือง อำเภอเมืองร้อยเอ็ด จังหวัดร้อยเอ็ด พลตรี ปฏิกรณ์ เอี่ยมละออ ผู้บัญชาการมณฑลทหารบกที่ 27 นายทหารราชองครักษ์ (CAT904)เป็นประธานในพิธีมอบทุนการศึกษาบุตรข้าราชการและลูกจ้าง ในสังกัด มทบ.27 สัสดีจังหวัดร้อยเอ็ด ,สัสดีจังหวัดยโสธร ,โรงพยาบาลค่ายสมเด็จพระพุทธยอดฟ้าจุฬาโลกมหาราช และหน่วยฝึกนักศึกษาวิชาทหาร มณฑลทหารบกที่ 27 ประจำปี 2562 รวมทั้งสิ้น จำนวน 294 ทุน เป็นเงิน 656,000 บาท เพื่อสร้างขวัญกำลังใจและแบ่งเบาภาระค่าใช้จ่ายให้แก่ผู้ปกครอง โดยมี คุณตติยา เอี่ยมละออ ประธานชมรมแม่บ้านมณฑลทหารบกที่ 27 คณะนายทหารฝ่ายเสนาธิการ และคณะแม่บ้าน เข้าร่วมมอบทุนในครั้งนี้ด้วย
พลตรี ปฏิกรณ์ เอี่ยมละออ ผู้บัญชาการมณฑลทหารบกที่ 27 ให้โอวาท กับนักเรียน นักศึกษา ว่าขอแสดงความยินดี กับผู้ที่ได้รับทุนการศึกษาในวันนี้ ทุกๆคน การที่จะได้รับทุนการศึกษานั้น จะต้องผ่านการพิจารณาคัดเลือก ตามหลักเกณฑ์ที่กำหนดไว้ ซึ่งแสดงให้เห็นว่าทุกคนมีการเรียนดี มีความประพฤติเรียบร้อย ขอให้รักษาความดีนี้ตลอดไป ขอให้ใช้เงินที่ได้รับนี้ให้ประโยชน์มากที่สุด ไม่ยุ่งเกี่ยวกับยาเสพติด และให้เชื่อฟังผู้ปกครอง ตั้งใจศึกษาเล่าเรียน เพื่อเป็นเยาวชนที่ดีของสังคม ของประเทศชาติต่อไป
หลังจากนั้น ผบ.มทบ.27 และประธานชมรมแม่บ้านมณฑลทหารบกที่ 27 ได้เลี้ยงอาหารกลางวันเพื่อเป็นขวัญและกำลังใจให้แก่ผู้ที่ได้รับทุนการศึกษา ข้าราชการและลูกจ้างประจำ ของ มทบ.27 ด้วย