กกล.รส.จว.ร.อ.บูรณาการกำลังร่วมตรวจสอบสถานบริการและสถานบันเทิงเพื่อจัดระเบียบสังคมในพื้นที่ อ.เมืองร้อยเอ็ด จ.ร้อยเอ็ด
วันที่ ๑๐ พฤษภาคม ๒๕๖๒ เวลา ๒๑๐๐ นาฬิกา พลตรีปฏิกรณ์ เอี่ยมละออ ผู้บัญชาการกองกำลังรักษาความสงบเรียบร้อยจังหวัดร้อยเอ็ด อนุมัติให้ พันเอกณัฐดนัย ผาคำ หัวหน้าฝ่ายยุทธการกองกำลังรักษาความสงบเรียบร้อยจังหวัดร้อยเอ็ด จัดกำลังจาก ชุดปฏิบัติการรักษาความสงบเรียบร้อย มณฑลทหารบกที่ ๒๗ บูรณาการร่วมกับ เจ้าหน้าที่ฝ่ายปกครอง จังหวัดร้อยเอ็ด ,สรรพสามิตจังหวัดร้อยเอ็ด สำนักงานพัฒนาสังคม,ความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดร้อยเอ็ด และองค์การบริหารส่วนตำบลเหนือเมือง ร่วมตรวจสถานบริการและสถานบันเทิง ตรวจสอบใบอนุญาตประกอบการ รวมทั้งป้องกันการก่อเหตุอาชญากรรมต่างๆ ในพื้นที่อำเภอเมืองร้อยเอ็ด จำนวน ๑๔ แห่ง พบว่า
– ผู้มาใช้บริการสถานประกอบการและสถานบันเทิงไม่พกบัตรประจำตัวประชาชน จำนวน ๗ ราย เจ้าหน้าที่จึงได้ทำการเปรียบเทียบปรับและได้ชี้แจงทำความเข้าใจในการพกบัตรประจำตัวประชาชน
– สุ่มตรวจหาสารเสพติดพนักงานประจำสถานประกอบการและสถานบันเทิง จำนวน ๑๐ ราย ไม่พบสารเสพติดแต่อย่างใด
– ตรวจสอบรถจักรยานยนต์ของกลุ่มวัยรุ่นที่ต้องสงสัย จำนวน ๓ คัน ไม่พบสิ่งผิดกฎหมายแต่อย่างใด