ผบ.มทบ.27 ได้กรุณาอนุมัติให้ พ.อ.วิรัตน์ พึ่งพิง หก.กกร.มทบ.27 และ พ.อ.มิตรประชา รู้เจน สด.จว.ร.อ. เป็นผู้แทนหน่วย เข้าร่วมประชุมเชิงปฏิบัติการเพื่อรับฟังการชี้แจงนโยบายที่สำคัญของ ทบ.ด้านกิจการพลเรือน ณ โรงแรมจันทรารีสอร์ท อ.เมือง จว.น.ย.กำลังพลได้รายงานตัวเข้ารับการประชุมฯ และเข้าร่วมพิธีเปิดการประชุมฯ โดยมี พล.ต.ชาญวิทย์ อรรถธีระพงษ์ ผอ.สจว.กร.ทบ.เป็นประธานฯ มี พ.อ.พิพัฒน์ จงพัฒนาไพศาล ผอ.กกช.สจว.ทบ.เป็นผู้กล่าวรายงานต่อประธานฯ
การประชุมฯ มีกำหนด 3 วัน ระหว่าง 28 – 30 ต.ค.62 โดยมีผู้แทนจัดจาก นขต.ทบ.,ทภ., มทบ.และ สด.จว.เข้าร่วมการประชุมฯ จำนวน 96 นาย