“ต้นยางล้มทับคอกวัว เซ่นวาตภัย 3 ตัว ทหารร้อยเอ็ดแนะ ขออนุญาตป่าไม้ตัดต้นยางให้ถูกกฎหมาย”
เช้าวันที่ 10 กันยายน 2561 เวลา 09.30 น. กองกำลังรักษาความสงบเรียบร้อยจังหวัดร้อยเอ็ด เข้าพบปะเยี่ยมเยือน ให้กำลังใจ กับ นาย สมปอง มูลสาร ราษฎรบ้านนา ตำบลจังหาร อำเภอจังหาร จังหวัดร้อยเอ็ด ที่ประสบวาตภัย ต้นยางนาขนาดใหญ่ โค่นล้มทับคอกวัว ทำให้ วันตาย 3 ตัว ในห้วงที่ผ่านมา เบื้องต้นเทศบาลตำบลจังหารได้มอบวัสดุสิ่งของ ในการซ่อมแซมคอกวัวให้กับ นาย สมปองฯ และชุดปฏิบัติการรักษาความสงบเรียบร้อยอำเภอจังหาร ได้แนะนำให้ นาย สมปอง ประสานไปยังสำนักงานป่าไม้จังหวัดร้อยเอ็ด เพื่อขออนุญาตตัดต้นยางนาที่โค่นล้มดังกล่าว ให้ถูกต้องตามกฎหมายต่อไป