รอง ผบ.มทบ.27 ลงพื้นที่เตรียมการรับเสด็จ สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี

เมื่อวันที่ 16 พ.ค. 62 เวลา 1330 พล.ต.ปฏิกรณ์ เอี่ยมละออ ผบ.มทบ.27 มอบหมายให้ พ.อ.ชลิต บรรจงปรุ รอง ผบ.มทบ.27 เป็นผู้แทนในการตรวจพื้นที่ และประสานงานกับหน่วยงานราชการในพื้นที่ ในการรับเสด็จ สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ในโอกาส เสด็จฯ ไปทรงเปิด “อาคารศรีพิทยาคม” ณ โรงเรียนยโสธรพิทยาคม อ.เมือง จ.ยโสธร

การเตรียมพื้นที่ในวันนี้ ประกอบด้วย การวางแผนการถวายความปลอดภัยโดยรอบบริเวณ และระหว่างเส้นทางเสด็จ รอง ผบ.มทบ.27 ได้เน้นย้ำให้ทุกส่วน ตรวจสอบความเรียบร้อยของสถานที่ ความสะอาดทั้งภายในและภายนอกอาคาร การถวายความปลอดภัย ให้เจ้าหน้าที่ปฏิบัติงานอย่างเต็มกำลังความสามารถ เพื่อให้ภารกิจเป็นไปด้วยความเรียบร้อย และสมพระเกียรติ