มทบ.27 จัดกิจกรรมบริจาคโลหิต เพื่อถวายเป็นพระราชกุศล แด่พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร และ สมเด็จพระนางเจ้าสุทิดา พัชรสุธาพิมลลักษณ พระบรมราชินี เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา

เมื่อวันที่ 5 มิถุนายน 2562 เวลา 0900 น. พล.ต.ปฏิกรณ์ เอี่ยมละออ ผบ.มทบ.27 มอบหมายให้ พ.อ.ชลิต บรรจงปรุ รอง ผบ.มทบ.27 เป็นผู้แทนเปิดกิจกรรมการบริจาคโลหิต ตามโครงการกองทัพภาคที่ 2 รวมใจบริจาคโลหิต 19 ล้าน ซีซี น้อมถวายเป็นพระราชกุศล แด่พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร และ สมเด็จพระนางเจ้าสุทิดา พัชรสุธาพิมลลักษณ พระบรมราชินี เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา ณ สโมสรนายทหาร ค่ายประเสริฐสงคราม ซึ่งเป็นความร่วมมือระหว่าง สภากาชาดไทย ,โรงพยาบาล ร้อยเอ็ด และ โรงพยาบาลค่ายสมเด็จพระพุทธยอดฟ้าจุฬาโลกมหาราช บูรณาการจัดรถบริการเคลื่อนที่รับบริจาคโลหิต เพื่อช่วยเหลือผู้ป่วยที่มีความต้องการ และจำเป็นต่อการช่วยเหลือชีวิตโดยมีเป้าหมายยอดบริจาคโลหิตรวมทั้งสิ้น 1,000,000 ซีซี สำหรับกิจกรรมในวันนี้ มีผู้เดินทางเข้าบริจาคโลหิต จำนวน 87 ราย ยอดโลหิต 39,150 ซีซี ปัจจุบันมีผู้บริจาคโลหิตรวมทั้งสิ้น จำนวน 2,157 ราย ยอดโลหิต 970,650 ซีซี ด้วยสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณอันหาที่สุดมิได้ ที่พระองค์ทรงเสียสละพระวรกายทรงงานเพื่อพสกนิกรชาวไทยอยู่ดีกินดี บนผืนแผ่นดินไทย