“ทหาร…พร้อมช่วยเหลือประชาชน”
มณฑลทหารบกที่ 27 ตรวจสภาพความพร้อมด้านบรรเทาสาธารณภัย ด้านกำลังพล สิ่งอุปกรณ์ และยานพาหนะ เพื่อเตรียมความพร้อมในการช่วยเหลือประชาชน ร่วมกับหน่วยงานในพื้นที่จังหวัดร้อยเอ็ดและจังหวัดยโสธร เนื่องจากมวลน้ำในลำน้ำชีที่มีปริมาณเพิ่มสูงมากขึ้นในห้วงวันที่ 4-15 ตุลาคมนี้ ซึ่งจะส่งผลกระทบต่อประชาชนที่พักอาศัยและพื้นที่การเกษตรริม 2 ฝั่งแม่นำ้ชี
โดย ศูนย์บรรเทาสาธารณภัย มณฑลทหารบกที่27 พร้อมเข้าช่วยเหลือประชาชนอย่างทันท่วงที