“มทบ.27 ร่วมกับ จิตอาสา “เราทำความ ดี ด้วยหัวใจ” บำเพ็ญสาธารณะประโยชน์”
เช้าวันที่ 5 มิถุนายน 2562 เวลา 09.30 น. บริเวณศาลาประชาคม บ้านหนองผักแว่น หมู่ที่ 4 ตำบลเหนือเมือง อำเภอเมือง จังหวัดร้อยเอ็ด พลตรี ปฏิกรณ์ เอี่ยมละออ ผู้บัญชาการมณฑลทหารบกที่ 27 สั่งการให้จัดกำลังพล จำนวน 40 นาย ร่วมกับองค์การบริหารส่วนตำบลเหนือเมือง, กองพันทหารราบที่ 1 กรมทหารราบที่ 16 และประชาชนจิตอาสาในพื้นที่ ร่วมกิจกรรมบำเพ็ญสาธารณประโยชน์ ทำความสะอาดปรับปรุงภูมิทัศน์ พื้นที่บริเวณรอบหมู่บ้าน เพื่อให้มีความสะอาดและสวยงาม โดยมี นาย ผดุงศักดิ์ พวงช้อย รองนายกองค์การบริหารส่วนตำบลเหนือเมือง เป็นประธาน
ในเวลาเดียวกัน ที่บริเวณที่ดินสาธารณะ ตรงข้ามองค์การบริหารส่วนตำบลปาฝา อำเภอจังหาร จังหวัดร้อยเอ็ด มณฑลทหารบกที่ 27 ได้นำกำลังพล จำนวน 30 นาย ร่วมกับองค์การบริหารส่วนตำบลปาฝา, สมาคมสภาองค์กรชุมชนจังหวัดร้อยเอ็ด และประชาชนจิตอาสาในพื้นที่ ร่วมกิจกรรมปลูกป่าเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว เพื่อสืบสาน รักษา ต่อยอด เพิ่มพื้นที่สีเขียวในชุมชน ให้มีความอุดมสมบูรณ์ยิ่งขึ้น และรักษาการมีส่วนร่วมของประชาชน โดยมี ว่าที่ร้อยตรี อาณพ ศรีบุญลือ นายอำเภอจังหารเป็นประธาน