มทบ.27 นำกำลังพลประกอบพิธีเวียนเทียน เนื่องในวัน อาสาฬหบูชา และวันเข้าพรรษา ปี 62
บ่ายวันที่ 15 กรกฎาคม 2562 เวลา 14.00 น. ที่วัดบึงพระลานชัย พระอารามหลวง พันเอก ชลิต บรรจงปรุ รองผู้บัญชาการมณฑลทหารบกที่ 27 นำคณะผู้บังคับบัญชา นายทหาร นายสิบ และลูกจ้างในสังกัด มณฑลทหารบกที่ 27, กองพันทหารราบที่ 1 กรมทหารราบที่ 16 และโรงพยาบาลค่ายสมเด็จพระพุทธยอดฟ้าจุฬาโลกมหาราช ประกอบพิธีฟังพระธรรมเทศนา ถวายเทียนพรรษาแด่พระสงฆ์ และเวียนเทียน เพื่อถวายเป็นพุทธบูชา เนื่องในวัน อาสาฬหบูชา และวันเข้าพรรษา เพื่อระลึกถึงวันที่พระสัมมาสัมพุทธเจ้า ทรงแสดงปฐมเทศนาธัมจักกัปปวัตนสูตร และมีพระอริยสาวกได้อุบัติขึ้นในโลกเป็นองค์แรก จึงเป็นวันบังเกิดพระรัตนตรัยครบถ้วน ซึ่งตรงกับวันขึ้น 15 ค่ำ เดือน 8 ของทุกปี และแสดงออกถึงความยึดมั่นในพระศาสนา และร่วมบำเพ็ญบุญกุศลบารมีให้กับกำลังพลและครอบครัวต่อไป