มทบ.27 ร่วมประเพณีสืบสานตำนานเทียนพรรษาประจำปี 2562
วันที่ 16 กรกฎาคม 2562 เวลา 1600 น.ที่ลานสาเกตนคร สวนสมเด็จพระศรีนครินทร์ร้อยเอ็ด พลตรีปฏิกรณ์ เอี่ยมละออ ผู้บัญชาการมณฑลทหารบกที่ 27 มอบหมายให้ พันเอกณัฐดนัย ผาคำ หัวหน้ากองยุทธการมณฑลทหารบกที่ 27 เป็นผู้แทนร่วมเปิดงานประเพณีสืบสานตำนานเทียนพรรษา 101 ประจำปี 2562 เพื่อเป็นการรักษาขนบธรรมเนียมประเพณีอันดีงามของท้องถิ่น โดยมีนายวันชัย คงเกษม ผู้ว่าราชการจังหวัดร้อยเอ็ด เป็นประธาน พร้อมด้วยหัวหน้าส่วนราชการ องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นและประชาชนเข้าร่วมงานเป็นจำนวนมาก
สำหรับกิจกรรมในงานนั้นประกอบด้วย การแกะสลักเทียนพรรษา การจัดนิทรรศการให้ความรู้เกี่ยวกับงานประเพณีเข้าพรรษา การประกวดขบวนแห่เทียนพรรษา 14 ขบวน การประดับตกแต่งต้นเทียนพรรษา ต่อจากนั้น มณฑลทหารบกที่ 27 นำกำลังพลที่มีความประสงค์ปฏิบัติตามคำสอนของหลักพระพุทธศาสนาและสมัครใจงดเหล้าในช่วงเทศกาลเข้าพรรษา จำนวน 10 นาย ร่วมกล่าวคำปฏิญาณตนของผู้สมัครใจงดเหล้า งดบุหรี่ และปฏิบัติศีล 5 เพื่อถวายเป็นพุทธบูชาแด่องค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้า และบุญกุศลที่กระทำนี้จะส่งผลให้มีสุขภาพดีและมีชีวิตที่ยืนยาวต่อไป