มทบ.27 ร่วมพิธีทำบุญตักบาตร และพิธีถวายราชสักการะวันคล้ายวันสิ้นพระชนม์ของพระเจ้าบรมวงศ์เธอ กรมหลวงราชบุรีดิเรกฤทธิ์ พระบิดาแห่งกฎหมายไทย

เมื่อวันที่ 7 สิงหาคม 2562 เวลา 0700 นาฬิกา ที่บริเวณลานพิธี ด้านหน้าอาคาร ศาลจังหวัดร้อยเอ็ด พลตรีปฏิกรณ์ เอี่ยมละออ ผู้บัญชาการมณฑลทหารบกที่ 27 มอบหมายให้ พันเอกพิเชษฐ์ ไชยทองศรี หัวหน้ากองส่งกำลังบำรุง มณฑลทหารบกที่ 27 เป็นผู้แทน ร่วมพิธีทำบุญตักบาตร และพิธีถวายราชสักการะวันคล้ายวันสิ้นพระชนม์ของพระเจ้าบรมวงศ์เธอ กรมหลวงราชบุรีดิเรกฤทธิ์ พระบิดาแห่งกฎหมายไทย กำหนดการจัดงานในวันที่ 7 สิงหาคมของทุกปี ซึ่งหน่วยงานในกระบวนการยุติธรรม จังหวัดร้อยเอ็ด ได้พร้อมใจกันจัดกิจกรรมเผยแพร่พระราชประวัติ และผลงานเพื่อระลึกถึงพระเกียรติคุณของพระองค์ โดยมี นายเทิดทูน ภาสะฐิติ ผู้พิพากษาหัวหน้าศาล จังหวัดร้อยเอ็ด เป็นประธานในพิธี มีหัวหน้าส่วนราชการต่างๆ เข้าร่วมพิธีเป็นจำนวนมาก