“มทบ.27 จัดกิจกรรมจิตอาสาพัฒนา เนื่องในวันคล้ายวันประสูติ สมเด็จพระเจ้าน้องนางเธอ เจ้าฟ้าจุฬาภรณวลัยลักษณ์ อัครราชกุมารี กรมพระศรีสวางควัฒน วรขัตติยราชนารี “
พลตรี วรเชษฐ์ ชวนะนรเศรษฐ์ ผู้บัญชาการมณฑลทหารบกที่ 27 พร้อมด้วย ผู้แทนประธานสมาคมแม่บ้านทหารบก สาขา มณฑลทหารบกที่ 27 และ รด.จิตอาสา ร่วมกิจกรรมจิตอาสาพัฒนา ทำความสะอาดกำจัดวัชพืช และขุดลอกผักตบชวา เพื่อเฉลิมพระเกียรติ เนื่องในวัน คล้ายวันประสูติ สมเด็จพระเจ้าน้องนางเธอ เจ้าฟ้าจุฬาภรณวลัยลักษณ์ อัครราชกุมารี กรมพระศรีสวางควัฒน วรขัตติยราชนารี วันที่ 4 กรกฎาคม 2565 ณ บริเวณลำห้วยเหนือฝั่งทิศตะออกของค่ายประเสริฐสงคราม เพื่อแสดงความจงรักภักดีและสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณของสถาบันพระมหากษัตริย์ที่มีต่อพสกนิกรชาวไทยและแสดงออกถึงความสามัคคีของคนในชาติ โดยผักตบชวาที่ได้จะนำไปทำปุ๋ยหมักสูตรพระราชทานฯ เพื่อใช้ในโครงการทหารพันธุ์ดี มณฑลทหารบกที่ 27 ต่อไป