มทบ.27 ร่วมกิจกรรม จิตอาสา “เราทำความ ดี ด้วยหัวใจ” ปรับปรุงภูมิทัศน์บ้านน้อยในเมือง
วันที่ 7 สิงหาคม 2562 เวลา 0900 น. ที่บ้านน้อยในเมือง ต.เหนือเมือง อ.เมือง จังหวัดร้อยเอ็ด พลตรีปฏิกรณ์ เอี่ยมละออ ผู้บัญชาการมณฑลทหารบกที่ 27 มอบหมายให้ พันตรีเอกลักษณ์ อินอุ่นโชติ นายทหารประชาสัมพันธ์มณฑลทหารบกที่ 27 นำกำลังพลร่วมกิจกรรมบำเพ็ญสาธารณประโยชน์ ทำความสะอาด ปรับปรุงภูมิทัศน์ ตามโครงการ จิตอาสา “เราทำความ ดี ด้วยหัวใจ” เพื่อแสดงออกถึงความจงรักภักดี น้อมนำแนวพระราชดำริมาปฏิบัติให้เกิดผลอย่างเป็นรูปธรรม และร่วมมือ ร่วมใจทำความดีเพื่อประโยชน์ส่วนรวมโดยไม่หวังผลตอบแทน โดยมี นายมงคล ศรีใส รองนายกองค์การบริหารส่วนตำบลเหนือเมือง เป็นประธานฯ ซึ่งมี กองพันทหารราบที่ 1 กรมทหารราบที่ 16, ส่วนราชการ ภาครัฐ เอกชน และ จิตอาสาพระราชทาน 904 วปร. เข้าร่วมกิจกรรมประมาณ 150 คน ศูนย์