ผู้บัญชาการมณฑลทหารบกที่ 27 นำกำลังพลและครอบครัวปลูกต้นไม้ในใจคน ร่วมกิจกรรม “ค่ายทหารร่มรื่น”เนื่องในโอกาสมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา 87 พรรษา สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง
วันที่ 12 สิงหาคม 2562 เวลา 1000 พลตรีปฏิกรณ์ เอี่ยมละออ ผู้บัญชาการมณฑลทหารบกที่ 27 เป็นประธานเปิดกิจกรรม “ค่ายทหารร่มรื่น” ปลูกต้นไม้เพื่อเฉลิมพระเกียรติฯสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง เนื่องในโอกาสมหามงคลทรงเจริญพระชนมพรรษา 87 พรรษา 12 สิงหาคม 2562 เพื่อน้อมสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณที่พระองค์มีต่อพสกนิกรชาวไทยตลอดมา และดำเนินรอยตามแนวพระราชดำริในการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ดั่งพระราชดำรัสที่พระราชทานแก่ราษฎรความว่า “พระเจ้าอยู่หัวเป็นน้ำ ฉันจะเป็นป่า ป่าที่ถวายความจงรักภักดีต่อน้ำ พระเจ้าอยู่หัวสร้างอ่างเก็บน้ำ ฉันจะสร้างป่า”
โดยในวันนี้ ผู้บัญชาการมณฑลทหารบกที่ 27 พร้อมด้วยคุณตติยา เอี่ยมละออ ประธานชมรมแม่บ้านมณฑลทหารบกที่ 27 คณะผู้บังคับบัญชา ผู้แทนอธิการบดีมหาวิทยาลัยกรุงเทพธนบุรี ,ผู้แทนส่วนราชการ,ผู้แทนคณะวิทยากรศาสตร์ของพระราชา ,กำลังพล และ ประชาชนชุมชนรอบค่ายฯ จำนวน 200 คน ร่วมกิจกรรม”ค่ายทหารร่มรื่น” โดยการปลูกต้นประดู่ป่า ซึ่งเป็นไม้ที่มีมูลค่า และ ต้นอินทนิลบกซึ่งมีดอกเป็นดอกไม้ประจำจังหวัดร้อยเอ็ด ขนาดความสูง 2-3 เมตร ขึ้นไป จำนวน 87 ต้น เพื่อให้เห็นผลในเวลาที่ไม่นานนักและปลูกในช่วงฤดูฝน ในพื้นที่ศูนย์การเรียนรู้ศาสตร์ของพระราชา มณฑลทหารบกที่ 27 เป็นการปลูกฝัง สร้างจิตสำนึก สร้างแรงจูงใจ สร้างการมีส่วนร่วมในการเพิ่มพื้นที่สีเขียวพื้นที่สาธารณะ ให้กำลังพล เยาวชนและชุมชนรอบค่าย รักต้นไม้ ดำเนินการตามแบบที่หน่วยทหารนำร่อง ตลอดจนเป็นสืบสาน รักษา ต่อยอด พระราชปณิธานการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมให้มีความอุดมสมบูรณ์ และคงอยู่อย่างยั่งยืนตลอดไป