มทบ.27 เปิดการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการงานอาชีพสำหรับพลทหารกองประจำการก่อนปลดประจำการ เพื่อเป็นแนวทางในการประกอบอาชีพ
เมื่อวันที่ 10 กรกฎาคม 2562 เวลา 0900 นาฬิกา ณ ห้องอบรม กองร้อย มณฑลทหารบกที่ 27 ค่ายประเสริฐสงคราม จังหวัดร้อยเอ็ด พลตรีปฏิกรณ์ เอี่ยมละออ ผู้บัญชาการมณฑลทหารบกที่ 27 มอบหมายให้ พันเอกรังสรรค์ ตันสิทธิแพทย์ รองเสนาธิการ มณฑลทหารบกที่ 27 เป็นผู้แทนเปิดการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการงานอาชีพให้กับทหารกองประจำการก่อนปลดประจำการ รุ่นปี 2560 ผลัดที่ 2 สังกัด กองร้อยมณฑลทหารบกที่ 27 ,หน่วยฝึกนักศึกษาวิชาทหาร มณฑลทหารบกที่ 27 และโรงพยาบาลค่ายสมเด็จพระพุทธยอดฟ้าจุฬาโลกมหาราช รวมทั้งกำลังพลและครอบครัวที่มีความสนใจ ประกอบอาชีพเสริมเพิ่มรายได้ให้แก่ครอบครัว จำนวน 80 นาย ในหัวข้อการทำพวงหรีด ระยะเวลาอบรม 2 วัน ตั้งแต่ วันที่ 10 -11 กรกฎาคม 2562 โดยความร่วมมือระหว่างศูนย์ส่งเสริมวัฒนธรรมเคลื่อนที่ภาคใต้ และกองทัพภาคที่ 2 เพื่อให้ทหารกองประจำการที่ใกล้ปลดประจำการ มีความรู้วิชาชีพติดตัวนำไปประกอบอาชีพ เพื่อเป็นรายได้เลี้ยงตนเอง และครอบครัวต่อไป