พล.ต.ปฏิกรณ์ เอี่ยมละออ ผู้บัญชาการมณฑลทหารบกที่ 27 ได้จัดชุด”ขุนภักดี 27 ออกแสดงดนตรี “ปณิธานเพื่อประเทศไทย” ในโครงการจังหวัดเคลื่อนที่ เพื่อบำบัดทุกข์ บำรุงสุข สร้างรอยยิ้มให้กับประชาชน”
วันที่ 17 พ.ค.61เวลา 0900 พ.อ.วินัย เจริญศิลป์ รอง ผบ.มทบ.27 เข้าร่วมเปิดโครงการจังหวัดร้อยเอ็ดเคลื่อนที่ ณ โรงเรียนบ้านหนองแข้ดง ม.4 ต.บึงงาม อ.หนองพอก จ.ร้อยเอ็ด โดยมี นายชยันต์ ศิริมาศ รอง ผวจ.ร.อ.เป็นประธาน ซึ่งโครงการนี้ เป็นการบูรณาการหน่วยต่างๆ ของจังหวัดร้อยเอ็ด ออกให้บริการ เพื่อบำบัดทุกข์ บำรุงสุข สร้างรอยยิ้มให้กับประชาชน ซึ่ง รอง ผบ.มทบ.27 ได้เข้าตรวจเยี่ยมและให้กำลังใจประชาชนผู้มาใช้บริการ รวมทั้งได้จัดการแสดงของขุนภักดี 27ซึ่งได้แสดงดนตรี ประกอบการบรรยายให้ความรู้ในหัวข้อ “ปณิธานเพื่อประเทศไทย” เพื่อสร้างการรับรู้ถึงผลงานของรัฐบาลและ ของ คสช, สร้างภาพลักษณ์ ทัศนคติที่ดี มีความเชื่อมั่นศรัทธาให้กับ ทบ.ตลอดจนสร้างการมีส่วนร่วมให้ประชาชนสนับสนุนภารกิจของ ทบ.ซึ่งมีประชาชนเข้าร่วมกิจกรรมทั้งสิ้น 700 คน และมีบริการหน่วยแพทย์เคลื่อนที่จากโรงพยาบาลค่ายสมเด็จพระพุทธยอดฟ้าจุฬาโลกมหาราช จัดชุดแพทย์ให้บริการฝังเข็มเพื่อบำบัดโรค สร้างความสุข ความประทับใจและรอยยิ้มให้แก่ประชาชนในพื้นที่ https://www.youtube.com/watch?v=VCIskZQsA90