เมื่อวันที่ 21 ธ.ค.60 เวลา 0900 พล.ต.ปฏิกรณ์ เอี่ยมละออ
ผบ.มทบ.27 เป็นประธานในการมอบเครื่องหมายมวลชนสัมพันธ์กองทัพบก
ให้กับหน่วยงานที่ทำคุณประโยชน์ให้กับกองทัพบก (มทบ.27)
โดยการช่วยเหลือการดำเนินการปรับปรุงภูมิทัศน์ภายในค่ายประเสริฐสงคราม
และกิจการอื่นๆ อันส่งผลอย่างดียิ่ง จำนวน 3 หน่วยงาน
ได้แก่ องค์การบริหารส่วนจังหวัดร้อยเอ็ด, แขวงทางหลวงร้อยเอ็ด และทางหลวงชนบทจังหวัดร้อยเอ็ด
ณ ห้องโถง บก.มทบ.27