เมื่อ 10 พ.ค.61 เวลา 0830 น. พล.ต.ปฏิกรณ์ เอี่ยมละออ ผบ.มทบ.27 มอบเสื้อกีฬาหน่วยให้กับนขต.มทบ.๒๗ จำนวน ๓ หน่วย ดังนี้
๑.โรงพยาบาลค่ายสมเด็จพระพุทธยอดฟ้าจุฬาโลกมาหาราช
๒.หน่วยฝึกนักศึกษาวิชาทหาร
๓.กองบัญชาการ มณฑลทหารบกที่ ๒๗ และหน่วยขึ้นตรง กองบัญชาการมณฑลทหารบกที่ ๒๗
มอบเครื่องตัดหญ้าแบบสายสะพาย จำนวน 5 เครื่อง เครื่องตัดหญ้าแบบเดินตาม จำนวน 3 เครื่อง ซึ่งมอบให้ นขต.มทบ.๒๗ ดังนี้
๑. กองบัญชาการมณฑลทหารบกที่ ๒๗
๒. กองร้อยมณฑลทหารบกที่ ๒๗
๓. กองร้อยสารวัตรทหารมณฑลทหารบกที่ ๒๗
๔. เรือนจำมณฑลทหารบกที่ ๒๗
๕. ศูนย์การเรียนรู้ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง