พลตรี ปฏิกรณ์ เอี่ยมละออ ผู้บัญชาการ มณฑลทหารบกที่ 27 เปิดกิจกรรมจิตอาสา เราทำความดีด้วยหัวใจ “คลองสวยน้ำใส กำจัดวัชพืชในลำห้วยเหนือ”
เมื่อวันที่ 21 ธันวาคม 2560 พลตรี ปฏิกรณ์ เอี่ยมละออ ผู้บัญชาการมณฑลทหารบกที่ 27 เป็นประธานเปิดกิจกรรมจิตอาสา เราทำความดี ด้วยหัวใจ ” คลองสวยน้ำใส กำจัดวัชพืชในลำห้วยเหนือ” เพื่อเพื่อเป็นการพัฒนาลำห้วยเหนือ ให้มีความสะอาดสวยงามอีกทั้งยังสามารถใช้เป็นสถานที่พักผ่อนหย่อนใจอีกด้วย และเพื่อเป็นแสดงออกถึงความจงรักภักดีและเป็นการน้อมรำลึกถึงพระมหากรุณาธิคุณของสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมหาวชิราลงกรณ บดินทรเทพยวรางกูร ที่มีต่อพสกนิกรชาวไทย ร่วมกับ ร.16 พัน 1 และชุมชนรอบค่ายประเสริฐสงคราม,รด.จิตอาสา นฝ. นศท.มทบ.27 เข้าร่วมกิจกรรม 180 คน ณ บริเวณทางเข้า ร.16 พัน 1 ค่ายประเสริฐสงคราม อำเภอเมือง จังหวัดร้อยเอ็ด