#กองทัพบกเป็นที่พึ่งของประชาชนในทุกโอกาส
สมาชิกชมรม”กตัญญูคลับ สาเกตนคร” (มหาวิทยาลัยราชภัฎร้อยเอ็ด และ มณฑลทหารบกที่ 27) จำนวน 20 คน ช่วยขนย้ายถุงยังชีพ จำนวน 500 ถุง ที่ องค์การบริหารส่วนตำบลเหนือเมือง อำเภอเมือง จังหวัดร้อยเอ็ด เมื่อวันที่ 10 กันยายน 2562