#กองทัพบกเป็นที่พึ่งของประชาชนในทุกโอกาส
วันที่ 10 กันยายน 2562 กองพันทหารรายที่ 1 กรมทหารราบที่ 16 จัดตั้งโรงครัวพระราชทาน ประกอบอาหารเพื่อแจกจ่ายให้กับประชาชนที่ได้รับความเดือดร้อนจากภัยน้ำท่วมในพื้นที่ อ.ทุ่งเขาหลวง จ.ร้อยเอ็ด พร้อมแจกจ่ายให้กับประชาชนได้แล้ว 900 กล่อง