“มทบ.27 ตรวจเยี่ยมและร่วมมอบถุงยังชีพแก่ผู้ประสบอุทกภัย”
เมิ่อวันที่ 11 กันยายน 2562 เวลา1200 นาฬิกา พันเอกจิตรกร จันทร์สว่าง เสนาธิการมณฑลทหารบกที่ 27 ได้เดินทางไปตรวจเยี่ยมให้กำลังใจประชาชนที่ประสบภัยนำ้ท่วมและกำลังพลกองร้อยบรรเทาสาธารณภัย มณฑลทหารบกที่ 27 ที่ปฏิบัติงานบริเวณศูนย์ผู้ประสบอุทกภัย บ้านวังยาว ตำบลพลับพลา อำเภอเชียงขวัญ จังหวัดร้อยเอ็ด พร้อมมอบถุงยังชีพ จำนวน 50 ชุดให้กับประชาชนผู้ประสบอุทกภัยเพื่อบรรเทาความเดือดร้อนเบื้องต้น ต่อจากนั้นได้เดินทางไปตรวจเยี่ยมให้กำลังใจกำลังพล กองร้อยบรรเทาสาธารณภัย มณฑลทหารบกที่ 27 ที่ปฏิบัติงานบริเวณพนังกั้นน้ำทางเข้าบ้านโนนราษี ตำบลเทอดไท อำเภอทุ่งเขาหลวง จังหวัดร้อยเอ็ด และร่วมมอบถุงยังชีพ จำนวน 50 ชุดให้ประชาชนที่ประสบอุทกภัยร่วมกับนายเอกโอสถ รักเอียด นายอำเภอทุ่งเขาหลวง ที่บริเวณศูนย์ให้ความช่วยเหลือผู้ประสบภัยบ้าอีโก่ม ตำบลเทอดไท อำเภอทุ่งเขาหลวง จังหวัดร้อยเอ็ด สร้างความอบอุ่นใจให้แก่ผู้ประสบภัยที่หน่วยทหารและส่วนราชการห่วงใยไม่ทอดทิ้งกัน