# นางฟ้าพยาบาล
บุกตะลุยน้ำเพื่อเยียวยาทั้งกายและใจ
สนุกสนานผ่อนคลายด้วย
Mobile music
จาก กรมพัฒนา 2 #

17 ก.ย.62
พ.อ.กิตติพงษ์ พุทธิมณี
ผู้บังคับการกรมพัฒนาที่ 2
นำหน่วยแพทย์จาก รพ.สรรพสิทธิประสงค์
พร้อมคณะจาก ม.ราชภัฏนครราชสีมา ที่ร่วมบริจาคสิ่งของ ลงพื้นที่
ตรวจสุขภาพประชาชน
และเจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงาน
แจกจ่ายยาและมอบของบำรุงขวัญผู้ประสบภัยน้ำท่วม พื้นที่ชุมชนห้วยวังนอง
ชุมชนบ้านหนองแก และวัดศรีโนนยาง
พร้อมทั้งจัดดนตรี Mobile music สร้างความสุขแก่พี่น้องประชาชน