กองทัพบก โดย มณฑลทหารบกที่ 27 สนับสนุนรถเอกซเรย์เคลื่อนที่และจัดกำลังทหารสารวัตรดูแลความปลอดภัย การดำเนินงานโรงพยาบาลสนามจังหวัดร้อยเอ็ด
ผู้ว่าราชการจังหวัดร้อยเอ็ด พร้อมด้วย ผู้บัญชาการมณฑลทหารบกที่ 27 และคณะกรรมการโรคติดต่อจังหวัดร้อยเอ็ดได้ตรวจเยี่ยมความพร้อมการเปิดดำเนินการของโรงพยาบาลสนามจังหวัดร้อยเอ็ด ณ หอประชุมจังหวัดร้อยเอ็ด ด้านสถานที่ สิ่งอำนวยความสะดวก ตลอดจนความพร้อมของบุคลากรทางการแพทย์ ในการดูแลรักษาผู้ป่วย ที่เคลื่อนย้ายมาจากโรงพยาบาลร้อยเอ็ด ซึ่งสามารถรองรับผู้ป่วยได้จำนวน 128 คน แยกเป็น ผู้ป่วยชาย 56 คน หญิง 72 คน
 ผู้บัญชาการมณฑลทหารบกที่ 27 มอบหมายให้โรงพยาบาลค่ายสมเด็จพระพุทธยอดฟ้าจุฬาโลกมหาราช นำรถ X-Ray เคลื่อนที่ ให้การสนับสนุนโรงพยาบาลสนามจังหวัดร้อยเอ็ด ในการตรวจร่างกายของผู้ป่วย รวมทั้งสนับสนุนเจ้าหน้าที่สารวัตรทหารร่วมในการดูแลรักษาความปลอดภัยบริเวณโรงพยาบาลสนามจังหวัดร้อยเอ็ดด้วย