# ผู้อำนวยการศูนย์อำนวยการใหญ่จิตอาสาพระราชทาน 904 วปร. เยี่ยมให้กำลังใจมอบเครื่องอุปโภคบริโภคผู้ประสบภัย
พลเรือเอก ประวิตร รุจิเทศ ผู้อำนวยการศูนย์อำนวยการใหญ่จิตอาสาพระราชทาน 904 วปร. ตรวจเยี่ยมพื้นที่ประสบอุทกภัย บ้านทัพไทย อำเภอวารินชำราบ จังหวัดอุบลราชธานี และเยี่ยมชมการสร้างธนาคารน้ำ จากนั้นได้เดินทางไปเยี่ยมผู้ป่วยซึ่งเป็นจิตอาสา ที่ได้รับบาดเจ็บจากการปฏิบัติงานช่วยเหลือประชาชน พร้อมทั้งมอบสิ่งของอุปโภคบริโภคให้กับประชาชนที่ได้รับผลกระทบจากอุทกภัย โดยมี พลโท ธเนศ วงศ์ชะอุ่ม แม่ทัพน้อยที่ 2 ให้การต้อนรับ