“ ประชาชนเดือดร้อน ทหารพร้อมช่วยเหลือ “มทบ.27 เยี่ยมให้กำลังใจและมอบถุงยังชีพแก่ผู้ประสบภัยอย่างต่อเนื่อง
เช้าวันที่ 17 กันยายน 2562 พลตรีปฏิกรณ์ เอี่ยมละออ ผู้บัญชาการมณฑลทหารบกที่ 27 /ผู้อำนวยการศูนย์บรรเทาสาธารณภัย มณฑลทหารบกที่ 27 มอบหมายให้ พันเอกโชติกรวิชช์ เดชสิริชาติโยธิน หัวหน้ากองกำลังพล มณฑลทหารบกที่ 27 เป็นผู้แทนหน่วย พร้อมด้วย พันตรี นพดล สุระชัย สัสดีอำเภอเสลภูมิ จังหวัดร้อยเอ็ด ร่วมติดตามสถานการณ์น้ำ ตรวจเยี่ยมให้กำลังใจ กำลังพลที่ปฏิบัติงานช่วยเหลือประชาชน และ ตรวจเยี่ยมโรงครัวพระราชทาน พร้อมมอบถุงยังชีพให้กับผู้ประสบอุทกภัย ที่ ศูนย์พักพิงชั่วคราวผู้ประสบภัย บ้านนาเลิง หมู่ที่ 6 ตำบลนาเลิง อำเภอเสลภูมิ จังหวัดร้อยเอ็ด
โดยในวันนี้ ศูนย์บรรเทาสาธารณภัยมณฑลทหารบกที่ 27 ได้จัดกำลังพลจาก กองร้อยบรรเทาสาธารณภัยมณฑลทหารบกที่ 27 ,กองพันทหารราบที่ 1 กรมทหารราบที่ 16 และหน่วยสัสดีจังหวัดร้อยเอ็ด ออกช่วยเหลือประชาชนมอบถุงยังชีพ ขนย้ายสิ่งของและรับส่งประชาชนในพื้นที่อำเภอเสลภูมิ และอำเภอพนมไพร จ.ร้อยเอ็ดอย่างต่อเนื่อง รวมทั้งจัดชุดแพทย์เคลื่อนที่ จากโรงพยาบาลค่ายสมเด็จพระพุทธยอดฟ้าจุฬาโลกมหาราช ออกให้บริการตรวจรักษาโรคและประเมินสภาวะจิตใจ พร้อมทั้งให้กำลังประชาชน ที่ประสบอุทกภัยที่บ้านท่าทางเกวียน ตำบลวังหลวง อำเภอเสลภูมิ จังหวัดร้อยเอ็ด สร้างความเชื่อมั่นว่า ทหารไม่ทอดทิ้งประชาชน เมื่อเดือดร้อน ทหารพร้อมช่วยเหลือในทุกโอกาส