ทหารไม่ทอดทิ้งประชาชน…เฝ้าติดตามสถานการณ์และเยี่ยมผู้ประสบอุทกภัยอย่างต่อเนื่อง
วันที่ 20 กันยายน 2562 พลตรีปฏิกรณ์ เอี่ยมละออ ผู้บัญชาการมณฑลทหารบกที่ 27 /ผู้อำนวยการศูนย์บรรเทาสาธารณภัย มณฑลทหารบกที่ 27 มอบหมายให้ พันเอกวิรัตน์ พึ่งพิง หัวหน้ากองกิจการพลเรือน มณฑลทหารบกที่ 27 ผู้แทนหน่วย ลงพื้นที่ติดตามสถานการณ์น้ำ ร่วมมอบสิ่งของเครื่องอุปโภคบริโภคและถุงยังชีพให้กับประชาชนผู้ประสบภัยน้ำท่วมในพื้นที่ บ้านดอนแก้ว ตำบลบึงงาม อำเภอทุ่งเขาหลวง จังหวัดร้อยเอ็ด และนำหน่วยแพทย์เคลื่อนที่ จากโรงพยาบาลค่ายสมเด็จพระพุทธยอดฟ้าจุฬาโลกมหาราช ลงพื้นที่เยี่ยมเยียนผู้ประสบอุทกภัย บริการตรวจรักษาโรคเบื้องต้น วัดความดันโลหิต ให้กำลังใจแก่ผู้ประสบอุทกภัย จำนวน 67 ราย และเยี่ยมเยียนผู้ป่วยติดเตียง สร้างความอบอุ่นใจ และเชื่อมั่นว่า ทหารไม่ทอดทิ้งประชาชน เมื่อเดือดร้อน ทหารพร้อมช่วยเหลือในทุกโอกาส