#กองทัพบกเป็นที่พึ่งของประชาชนในทุกโอกาส
วันที่ 19 กันยายน 2562 ศูนย์บรรเทาสาธารณภัยมณฑลทหารบกที่ 27 โดย พ.อ.ภาณุพงษ์ พุทธาศรี รอง ผอ.รมน.จังหวัด ร.อ.(ท.)ได้กรุณามอบหมายให้ พ.อ.มิตรประชา รู้เจน สด.จว.ร.อ.เป็นผู้แทนร่วมพิธีเปิดโครงการสัมมนาเชิงปฏิบัติการ (Work Shop) เพิ่มทักษะเจ้าหน้าที่ปฏิบัติงานศูนย์ดำรงธรรมให้มีประสิทธิภาพ เข้มแข็ง ยั่งยืน ประจำปี 2562 ณ ห้องประดับเพชร โรงแรมเพชรรัตน์การ์เด้น อ.เมืองร้อยเอ็ด จว.ร.อ.โดยมี นายเลิศบุศย์ กองทอง รอง ผวจ.ร.อ. เป็นประธานพิธี มีเจ้าหน้าที่ ตัวแทนส่วนราชการเข้ารับการสัมมนา จำนวน 290 นาย