#กองทัพบกเป็นที่พึ่งของประชาชนในทุกโอกาส
วันที่ 21 กันยายน 2562 ศูนย์บรรเทาสาธารณภัยมณฑลทหารบกที่ 27 โดย รพ.ค่ายสมเด็จพระพุทธยอดฟ้าจุฬาโลกมหาราช ร่วมกับ มทบ. 27 นำโดย พ.ท.ยุทธศาสตร์ เสนาวุฒิ รอง หน.กกบ.มทบ.27
จัดโรงครัวพระราชทาน และนำทีมชุดแพทย์เดินเท้า ออกตรวจรักษาโรค วัดความดันโลหิต ให้กำลังใจ แก่ผู้ประสบอุทกภัยในพื้นที่ บ้านโพธิ์ตาก ต.นางาม อ.เสลภูมิ จ.ร้อยเอ็ด
มีผู้รับบริการทั้งสิ้น 82ราย โดยมีรายละเอียดดังนี้
-กลุ่มอาการน้ำกัดเท้า จำนวน 10 ราย
-กลุ่มอาการปวดกล้ามเนื้อ จำนวน 20 ราย
–กลุ่มอาการไข้ ไอ เจ็บคอ จำนวน 40 ราย
-กลุ่มอาการปวดท้อง จำนวน 10 ราย
-เยี่ยมผู้สูงอายุ 2 ราย(ไม่สะดวกมาที่ศูนย์อำนวยการ)