รอง ผบ.มทบ.27 ลงพื้นที่ติดตามความก้าวหน้าในการดำเนินการให้ความช่วยเหลือผู้ที่ได้รับผลกระทบจากทาายทับถมที่นา
เมื่อวันที่ 2 ตุลาคม 2562 พันเอกชลิต บรรจุปรุ รองผู้บัญชาการมณฑลทหารบกที่ 27 ลงพื้นที่ติดตามความก้าวหน้าในการดำเนินช่วยเหลือและพบปะผู้ที่ได้รับผลกระทบจากทรายทับถมที่นา ที่ อำเภอเสลภูมิ จังหวัดร้อยเอ็ด และเยี่ยมให้กำลังใจเจ้าหน้าที่ปฏิบัติงานจาก กองพันทหารช่างที่ 6 กองพลทหารราบที่ 6 ซึ่งได้ดำเนินการปรับพื้นที่นาให้กับ นางพรสวรรค์ สุวรรณศรี และนางนวรัตน์ ไชยจักร บ้านท่าโพธิ์ หมู่ 6 ต. วังหลวง อ. เสลภูมิ จ. ร้อยเอ็ด และได้ปรึกษาหารือ กับ นายปิยมิตรฯ รองผู้อำนวยการสถานีพัฒนาที่ดินร้อยเอ็ด เรื่อง การช่วยเหลือ ฟื้นฟู ดูแลเกษตรกรผู้ประสบภัย เพื่อหาแนวทางการปรับปรุงพัฒนาพื้นที่ความเสียหาย ให้เหมาะสำหรับทำการเพาะปลูกต่อไป