เมื่อวันที่ 2 ต.ค.62 ผู้ว่าราชการจังหวัดร้อยเอ็ดเป็นประธาน เปิดสวนส่งเสริมสุขภาพ “เดิน วิ่ง ปั่นจักรยาน ส่งเสริมสุขภาพ” มณฑลทหารบกที่27