#กองทัพบกเป็นที่พึ่งของประชาชนในทุกโอกาส
วันที่ 1 ตุลาคม 2562 ศูนย์บรรเทาสาธารณภัยมณฑลทหารบกที่ 27 ร่วมกับ กองพันทหารช่างที่ 6 กองพลทหารราบที่ 6 จัดกำลังพลและยุทโธปกรณ์ ปรับพื้นที่นาให้กับ นางพรสวรรค์ สุวรรณศรี และนางนวรัตน์ ไชยจักร บ้านท่าโพธิ์ หมู่ 6 ต. วังหลวง อ. เสลภูมิ จ. ร้อยเอ็ด