ผบ.มทบ.27 เข้าร่วมประชุมคณะกรรมการจัดงานคอนเสิร์ต รวมนำ้ใจ ช่วยเหลือผู้ประสบอุทกภัยจังหวัดร้อยเอ็ด
วันพุธที่ 16 ตุลาคม 2562 เวลา 1330 นาฬิกา ที่ห้องประชุมพระมหาเจดีย์ชัยมงคล ชั้น 5 ศาลากลางจังหวัดร้อยเอ็ด พลตรีธวัชชัย แจ้งประจักษ์ ผู้บัญชาการมณฑลทหารบกที่ 27 เข้าร่วมประชุมคณะกรรมการจัดงานมหกรรมคอนเสิร์ต” รวมนำ้ใจ ช่วยเหลือผู้ประสบอุทกภัยจังหวัดร้อยเอ็ด “เพื่อติดตามความก้าวหน้าในการดำเนินงานของคณะกรรมการที่ได้รับมอบหมายหน้าที่ รวมถึงสอบถามปัญหาและข้อเสนอแนะเพื่อนำมาวางแผนในการดำเนินงาน โดยมี นายวันชัย คงเกษม ผู้ว่าราชการจังหวัดร้อยเอ็ด เป็นประธาน พร้อมด้วยรองผู้ว่าราชการจังหวัดร้อยเอ็ด ,กองอำนวยการรักษาความมั่นภายในจังหวัดร้อยเอ็ด,หัวหน้าส่วนราชการทุกภาคส่วน ,องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ภาคเอกชน และสื่อมวลชนในพื้นที่จังหวัดร้อยเอ็ดเข้าร่วมประชุมอย่างพร้อมเพรียง
คอนเสิร์ต “รวมนำ้ใจ ช่วยเหลือผู้ประสบอุทกภัยจังหวัดร้อยเอ็ด” จะจัดขึ้นในวันเสาร์ ที่ 19 ตุลาคม 2562 เวลา 15.00-2100 นาฬิกา ณ ลานสาเกตนคร สวนสมเด็จพระศรีนครินทร์ร้อยเอ็ด มีวัตถุประสงค์เพื่อช่วยเหลือและบรรเทาความเดือดร้อนของประชาชนที่ประสบอุทกภัยในพื้นที่ ทั้ง 20 อำเภอ โดยมีศิลปินลูกหลานชาวจังหวัดร้อยเอ็ดและศิลปินอีสาน มาร่วมสร้างความสุข เช่น มนต์แคน แก่นคูน ,หม่ำ จ๊กม๊ก ,สนุ๊ก สิงห์มาตร,สิทธิพร สุนทรพจน์,หนามเตย สะแบงอิน,เอม อภัสรา และศิลปินอีกมากมาย โดยผู้มีจิตศรัทธาสามารถร่วมบริจาคได้ที่ ชื่อบัญชี “รวมนำ้ใจ ช่วยเหลือผู้ประสบอุทกภัยจังหวัดร้อยเอ็ด” เลขที่บัญชี 6786460909 ประเภทบัญชี ออมทรัพย์ ธนาคารกรุงไทย สาขา ศาลากลางจังหวัดร้อยเอ็ด หรือ ที่หมายเลขโทรศัพท์ 0-4351-1186 สำนักงานคลังจังหวัดร้อยเอ็ด ได้ตั้งแต่บัดนี้จนถึงวันที่ 31 ตุลาคม 2562