มทบ.27 ประชุมสรุปผลการปฏิบัติงานในปีงบประมาณ 2562 และมอบนโยบายในการพัฒนาหน่วย
วันที่ 16 ตุลาคม 2562 เวลา 0900 นาฬิกา พลตรีธวัชชัย แจ้งประจักษ์ ผู้บัญชาการมณฑลทหารบกที่ 27 เป็นประธานในการประชุม สรุปผลการปฏิบัติงานในปีงบประมาณ 2562 ของ มณฑลทหารบกที่ 27 และหน่วยขึ้นตรง ประกอบด้วย กองอำนวยการรักษาความมั่นคงภายในจังหวัดร้อยเอ็ด อำนวยการรักษาความมั่นคงภายในจังหวัดยโสธร สัสดีจังหวัดร้อยเอ็ด สัสดีจังหวัดยโสธร โรงพยาบาลค่ายสมเด็จพระพุทธยอดฟ้าจุฬาโลกมหาราช และ หน่วยฝึกนักศึกษาวิชาทหารมณฑลทหารบกที่ 27 ที่ห้องประชุมประเสริฐสงคราม กองบัญชาการมณฑลทหารบกที่ 27 พร้อมกันนี้ ผู้บัญชาการมณฑลทหารบกที่27 แสดงวิสัยทัศน์และกลยุทธ์ในการบริหารหน่วย และมอบนโยบายในการพัฒนาหน่วย โดยดำเนินการตามนโยบายของกองทัพบก ในด้านการพัฒนาบุคลากร ส่งเสริมการเรียนรู้ การส่งเสริมสุขภาพ ตามนโยบาย Smart man การดูแลสวัสดิการของกำลังพล รวมทั้งกระตุ้นให้เกิดนวัตกรรมเพื่อนำมาใช้ในการพัฒนาหน่วยให้ก้าวหน้าต่อไป