“ช่วยเหลือส่งต่อผู้ป่วยฉุกเฉิน”
ศบภ.มทบ.27 โดย ร.16 พัน.3 นำกำลังพลเสนารักษ์พร้อมรถยนต์พยาบาล จำนวน 1 คัน สนับสนุน โรงพยาบาลโพนทราย รับส่งผู้ป่วยฉุกเฉิน ส่งต่อไปยังโรงพยาบาลสุวรรณภูมิ จังหวัดร้อยเอ็ด เพื่อทำการรักษาต่อไป