ผู้บัญชาการมณฑลทหารบกที่ 27 ร่วมพิธีทำบุญตักบาตร ลงนามถวายพระพรชัยมงคล และพิธีถวายสัตย์ปฏิญาณเพื่อเป็นข้าราชการที่ดีและพลังของแผ่นดิน ประจำปี 2563 เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษาพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว
เช้าวันที่ 28 กรกฎาคม 2563 เวลา 07.00 น. ที่บริเวณชั้น 1 หอประชุมประจำจังหวัดร้อยเอ็ด พลตรี ธวัชชัย แจ้งประจักษ์ ผู้บัญชาการมณฑลทหารบกที่ 27 เข้าร่วมพิธีทำบุญตักบาตรพระสงฆ์และสามเณรจำนวน 69 รูป เพื่อถวายเป็นพระราชกุศล เนื่องในโอกาสวันคล้ายวันพระบรมราชสมภพ พระบาทสมเด็จพระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว วันที่ 28 กรกฎาคม 2563 โดยมี นายวันชัย คงเกษม ผู้ว่าราชการจังหวัดร้อยเอ็ด เป็นประธาน พร้อมด้วย ประธานแม่บ้านมหาดไทยจังหวัดร้อยเอ็ด ข้าราชการตุลาการ หัวหน้าส่วนราชการ ตำรวจ พลเรือน และประชาชนในพื้นที่จังหวัดร้อยเอ็ด เข้าร่วมพิธี
ต่อจากนั้น เวลา 09.00 น. ที่บริเวณชั้น 2 หอประชุมประจำจังหวัดร้อยเอ็ด ผู้บัญชาการมณฑลทหารบกที่ 27 เข้าร่วมพิธีลงนามถวายพระพรชัยมงคล และพิธีถวายสัตย์ปฏิญาณเพื่อเป็นข้าราชการที่ดีและพลังของแผ่นดิน เฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว โดยมีข้าราชการตุลาการ ศาล หัวหน้าส่วนราชการ และตำรวจ เข้าร่วมพิธีและร่วมลงนามถวายพระพรชัยมงคลเป็นจำนวนมากเพื่อแสดงออกถึงความจงรักภักดี และน้อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณ ที่ทรงอุทิศพระวรกาย กำลังพระราชหฤทัย และกำลังพระปัญญาที่ทรงมุ่งมั่น ปฏิบัติบำเพ็ญพระราชกรณียกิจ เพื่ออำนวยประโยชน์ต่อประเทศชาติ ให้พสกนิกรอยู่เย็นเป็นสุข มีความเป็นอยู่ที่ดีขึ้นตลอดมา