วันพุธ, กุมภาพันธ์ 19, 2020

รองผู้บัญชาการมณฑลทหารบกที่ 27 เปิดการฝึกภาคสนามของนักศึกษาวิชาทหาร ชั้นปีที่ 3 หญิง...

รองผู้บัญชาการมณฑลทหารบกที่ 27 เปิดการฝึกภาคสนามของนักศึกษาวิชาทหาร ชั้นปีที่ 3 หญิง ปีการศึกษา 2562 วันที่ 6 กุมภาพันธ์...

ผู้บัญชาการมณฑลทหารบกที่ ๒๗ รับมอบห้องเรียนและเปิดการเรียนการสอนสายอาชีพ

ผู้บัญชาการมณฑลทหารบกที่ ๒๗ รับมอบห้องเรียนและเปิดการเรียนการสอนสายอาชีพ เมื่อวันที่ ๕ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๓ เวลา ๐๙.๓๐ นาฬิกา พลตรี...

ผู้บัญชาการมณฑลทหารบกที่ 27 รับมอบทุนการศึกษา จากร้านร้อยเอ็ดฟิล์มดิจิตอลแล็ป เพื่อเป็นทุนการศึกษาให้กับนักเรียน นักศึกษา...

ผู้บัญชาการมณฑลทหารบกที่ 27 รับมอบทุนการศึกษา จากร้านร้อยเอ็ดฟิล์มดิจิตอลแล็ป เพื่อเป็นทุนการศึกษาให้กับนักเรียน นักศึกษา ที่เป็นบุตรของกำลังพลของหน่วย เมื่อวันที่ 5 กุมภาพันธ์ 2563...

หน่วยฝึกนักศึกษาวิชาทหาร มณฑลทหารบกที่ 27

หน่วยฝึกนักศึกษาวิชาทหาร มณฑลทหารบกที่ 27 การฝึกภาคสนาม ประจำปีการศึกษา 2562 ของ นักศึกษาวิชาทหาร ชั้นปีที่ 3 (...

ผบ.มทบ.27 ตรวจเยี่ยม ให้แนะนำ แก่เจ้าหน้าที่ ในการปรับปรุงแก้ไข การดำเนินโครงการทหารพันธุ์ดี

วันที่ 4 กุมภาพันธ์ 2563 เวลา 16.30 พล.ต. ธวัชชัย แจ้งประจักษ์ ผู้บัญชาการมณฑลทหารบกที่...

มทบ.27 ประชุมติดตามผลการปฏิบัติงาน

มทบ.27 ประชุมติดตามผลการปฏิบัติงาน วันที่ 4 กุมภาพันธ์ 2563 พลตรี ธวัชชัย แจ้งประจักษ์ ผู้บัญชาการมณฑลทหารบกที่ 27...

ศูนย์บริการล้างรถ(Car Care Services) วิสาหกิจชุมชน มทบ.๒๗ ด้วย...

ศูนย์บริการล้างรถ(Car Care Services) วิสาหกิจชุมชน มทบ.๒๗ ด้วย พล.ต. ธวัชชัย แจ้งประจักษ์ ผบ.มทบ.๒๗ มีดำริให้จัดตั้งศูนย์ศูนย์บริการล้างรถ (Car...

รด.จิตอาสา

รด.จิตอาสา หน่วยฝึกนักศึกษาวิชาทหารมณฑลทหารบกที่ 27 เมื่อวันที่ 3 กุมภาพันธ์ 2563 หน่วยฝึกนักศึกษาวิชาทหารมณฑลทหารบกที่ 27 จัด รด. จิตอาสา...

สัสดีจังหวัดร้อยเอ็ด “รับน้องคนสุดท้องเข้ากองทัพเรือ”

สัสดีจังหวัดร้อยเอ็ด "รับน้องคนสุดท้องเข้ากองทัพเรือ" เมื่อวันที่ 1 กุมภาพันธ์ 2563 เวลา 0730 พันเอก มิตรประชา รู้เจน...

Our Visitor

0 3 6 0 6 5
Views Today : 76
Views Yesterday : 129
Views Last 7 days : 803
Views This Month : 2188
Views This Year : 2188
Your IP Address : 62.210.188.240

Facebook

YouTube