วันอังคาร, มิถุนายน 22, 2021

มทบ.27 หารือร่วมกับ ผู้ว่าราชการจังหวัดร้อยเอ็ด และ นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดร้อยเอ็ด

“มทบ.27 หารือร่วมกับ ผู้ว่าราชการจังหวัดร้อยเอ็ด และ นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดร้อยเอ็ด เรื่องการฉีดวัคซีนป้องกันไวรัสโควิด-19 ให้กับ จนท.ที่ปฏิบัติงานในพื้นที่เสี่ยงต่อการสัมผัสโรค” พลตรี ธวัชชัย แจ้งประจักษ์...

มทบ.27 ร่วมพิธีเปิดโครงการประชุมระบบบริการการแพทย์ฉุกเฉินและระบบส่งต่อ และพิธีมอบเครื่องกระตุกหัวใจไฟฟ้าอัตโนมัติ (AED)

มทบ.27 ร่วมพิธีเปิดโครงการประชุมระบบบริการการแพทย์ฉุกเฉินและระบบส่งต่อ และพิธีมอบเครื่องกระตุกหัวใจไฟฟ้าอัตโนมัติ (AED) พันเอก ทฤษฎี คงชนะ รองผู้บัญชาการมณฑลทหารบกที่ 27 ร่วมพิธีเปิดโครงการประชุมระบบบริการการแพทย์ฉุกเฉินและระบบส่งต่อ และพิธีมอบเครื่องกระตุกหัวใจไฟฟ้าอัตโนมัติ...

“สร้างคน สร้างงาน สร้างอาชีพเสริมให้แก่ทหารกองประจำการ”

“สร้างคน สร้างงาน สร้างอาชีพเสริมให้แก่ทหารกองประจำการ” ผู้บัญชาการมณฑลทหารบกที่ 27 เป็นประธานเปิดชมรมแคดดี้พลทหาร มณฑลทหารบกที่ 27 โดยมี ทหารกองประจำการ สังกัด...

มทบ.27 ตรวจเยี่ยมการซ่อมแซม ปรับปรุงสาธารณูปโภคพื้นฐานฯ

“มทบ.27 ตรวจเยี่ยมการซ่อมแซม ปรับปรุงสาธารณูปโภคพื้นฐาน โรงเรียนในพระราชูปถัมภ์ของ สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี” เมื่อวันที่ 7 มิถุนายน 2564...

มณฑลทหารบกที่ 27 ร่วมกิจกรรมจิตอาสา ‘มีแล้วแบ่งปัน” เนื่องในวันเฉลิมพระชนมพรรษาสมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินี

มณฑลทหารบกที่ 27 ร่วมกิจกรรมจิตอาสา 'มีแล้วแบ่งปัน" เนื่องในวันเฉลิมพระชนมพรรษาสมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินี พลตรี ธวัชชัย แจ้งประจักษ์ ผู้บัญชาการมณฑลทหารบกที่ 27...

“มณฑลทหารบกที่ 27 ร่วมกิจกรรมจิตอาสาพระราชทาน เนื่องในวันเฉลิมพระชนมพรรษา สมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินี...

“มณฑลทหารบกที่ 27 ร่วมกิจกรรมจิตอาสาพระราชทาน เนื่องในวันเฉลิมพระชนมพรรษา สมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินี “ มณฑลทหารบกที่ 27 ร่วมกิจกรรมจิตอาสากำจัดวัชพืช และผักตบชวาตามลำน้ำ...

“มณฑลทหารบกที่ 27 จัดพิธีลงนามถวายพระพร เนื่องในวันเฉลิมพระชนมพรรษา สมเด็จพระนางเจ้าสุทิดา พัชรสุธาพิมลลักษณ...

“มณฑลทหารบกที่ 27 จัดพิธีลงนามถวายพระพร เนื่องในวันเฉลิมพระชนมพรรษา สมเด็จพระนางเจ้าสุทิดา พัชรสุธาพิมลลักษณ พระบรมราชินี” วันที่ 2 มิถุนายน 2564...

” ยศที่สูงขึ้นมาพร้อมกับความรับผิดชอบที่มากขึ้น”

" ยศที่สูงขึ้นมาพร้อมกับความรับผิดชอบที่มากขึ้น" ผู้บัญชาการมณฑลทหารบกที่ 27 เป็นประธานในพิธีประดับเครื่องหมายยศ ให้แก่ กำลังพลนายทหารสัญญาบัตร และ นายทหารประทวนที่ได้รับเลื้อนยศสูงชึ้น จำนวน 15...

“ทหารพันธุ์ดี ชุมชนเบิกบานอาหารปลอดภัย ในพระราชดำริ สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี...

"ทหารพันธุ์ดี ชุมชนเบิกบานอาหารปลอดภัย ในพระราชดำริ สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี โดย มณฑลทหารบกที่ 27 ” มณฑลทหารบกที่...

“ธงชาติไทย รวมใจ ไทยเป็นหนึ่งเดียว…มณฑลทหารบกที่ 27 เทิดทูน ชาติ...

“ธงชาติไทย รวมใจ ไทยเป็นหนึ่งเดียว...มณฑลทหารบกที่ 27 เทิดทูน ชาติ ศาสนา พระมหากษัตริย์” พันเอก ทฤษฎี คงชนะ...

Facebook

YouTube