วันพุธ, พฤษภาคม 18, 2022

มทบ.27 ร่วมกิจกรรมจิตอาสาพัฒนาลำน้ำคูคลอง เนื่องในวันฉัตรมงคล และกิจกรรม Kick Off...

มทบ.27 ร่วมกิจกรรมจิตอาสาพัฒนาลำน้ำคูคลอง เนื่องในวันฉัตรมงคล และกิจกรรม Kick Off โครงการฟื้นฟูและแก้ไขปัญหาแหล่งน้ำ คลองห้วยเหนือ จังหวัดร้อยเอ็ด พลตรี วรเชษฐ์...

“มทบ.27 ร่วมโครงการปลูกป่าต้นยางนาและไม้มีค่าเฉลิมพระเกียรติ”

“มทบ.27 ร่วมโครงการปลูกป่าต้นยางนาและไม้มีค่าเฉลิมพระเกียรติ” พลตรี วรเชษฐ์ ชวนะนรเศรษฐ์ ผู้บัญชาการมณฑลทหารบกที่ 27 เข้าร่วมโครงการปลูกป่าต้นยางนาและไม้มีค่าเฉลิมพระเกียรติ จำนวน 20,999 ต้น...

“มทบ.27 ส่งน้องสู่รั้วโรงเรียนนายสิบทหารบก”

“มทบ.27 ส่งน้องสู่รั้วโรงเรียนนายสิบทหารบก” พลตรี วรเชษฐ์ ชวนะนรเศรษฐ์ ผู้บัญชาการมณฑลทหารบกที่ 27 เป็นประธานในพิธี ส่งน้องทหารกองประจำการ สังกัด มณฑลทหารบกที่...

พิทักษ์ราชัน ปกป้องประชา รักษาแผ่นดิน

พิทักษ์ราชัน ปกป้องประชา รักษาแผ่นดิน “มทบ.27 เทิดทูนสถาบัน ชาติ ศาสนา พระมหากษัตริย์” พลตรี วรเชษฐ์ ชวนะนรเศรษฐ์ ผู้บัญชาการมณฑลทหารบกที่...

“ยินดีต้อนรับน้องทหารใหม่ ผลัด 1/65 มาเป็นครอบครัวเดียวกัน❤️Home of Army”

“ยินดีต้อนรับน้องทหารใหม่ ผลัด 1/65 มาเป็นครอบครัวเดียวกันHome of Army” พลตรี วรเชษฐ์ ชวนะนรเศรษฐ์ ผู้บัญชาการมณฑลทหารบกที่ 27...

“มทบ.27 ตรวจพื้นที่เตรียมพร้อมรับทหารใหม่ ผลัดที่ 1/65 ภายใต้มาตรการป้องกัน Covid-19”

“มทบ.27 ตรวจพื้นที่เตรียมพร้อมรับทหารใหม่ ผลัดที่ 1/65 ภายใต้มาตรการป้องกัน Covid-19” พลตรี วรเชษฐ์ ชวนะนรเศรษฐ์ ผู้บัญชาการมณฑลทหารบกที่ 27...

“มทบ.27 มอบใบประกาศเกียรติคุณให้แก่ทหารกองประจำการที่รับราชการครบวาระ”

“มทบ.27 มอบใบประกาศเกียรติคุณให้แก่ทหารกองประจำการที่รับราชการครบวาระ” พลตรี วรเชษฐ์ ชวนะนรเศรษฐ์ ผู้บัญชาการมณฑลทหารบกที่ 27 เป็นประธานในพิธีอำลาชีวิตราชการและมอบใบประกาศเกียรติคุณให้แก่ทหารกองประจำการรุ่นปีพุทธศักราช 2564 ผลัดที่ 2...

“มทบ.27 ร่วมการประชุมคณะกรมการจังหวัด หัวหน้าส่วนราชการ และนายอำเภอ ครั้งที่ 4/65”

“มทบ.27 ร่วมการประชุมคณะกรมการจังหวัด หัวหน้าส่วนราชการ และนายอำเภอ ครั้งที่ 4/65” พันเอก ประเสริฐ ข่าทิพย์พาที รองผู้บัญชาการมณฑลทหารบกที่ 27...

มทบ.27 เข้าร่วมประชุมความมั่นคงด้านธรรมชาติ สิ่งแวดล้อม พลังงาน อาหารและการป้องกันบรรเทาสาธารณภัย ประจำปี...

มทบ.27 เข้าร่วมประชุมความมั่นคงด้านธรรมชาติ สิ่งแวดล้อม พลังงาน อาหารและการป้องกันบรรเทาสาธารณภัย ประจำปี 2565” พลตรี วรเชษฐ์ ชวนะนรเศรษฐ์ ผู้บัญชาการมณฑลทหารบกที่...

“มทบ.27 ร่วมประชุมคณะกรรมการให้ความช่วยเหลือผู้ประสบภัยพิบัติจังหวัดร้อยเอ็ด”

“มทบ.27 ร่วมประชุมคณะกรรมการให้ความช่วยเหลือผู้ประสบภัยพิบัติจังหวัดร้อยเอ็ด” พันเอก ภูวเดช อุทัยพรหม รองเสนาธิการมณฑลทหารบกที่ 27 เข้าร่วมประชุมคณะกรรมการให้ความช่วยเหลือผู้ประสบภัยพิบัติจังหวัดร้อยเอ็ด (ก.ช.ภ.จ.รอ.) ร่วมกับหัวหน้าส่วนราชการที่เกี่ยวข้อง ณ...

Facebook

YouTube