วันอังคาร, ตุลาคม 26, 2021

“มทบ.27 ห่วงใย พบปะเยี่ยมเยือนทหารผ่านศึก วีรบุรุษของชาติ”

“มทบ.27 ห่วงใย พบปะเยี่ยมเยือนทหารผ่านศึก วีรบุรุษของชาติ” พลตรี ธวัชชัย แจ้งประจักษ์ มอบหมายให้ พันเอกมิตรประชา รู้เจน สัสดีจังหวัดร้อยเอ็ด...

ทหารห่วงใย…เฝ้าติดตามสถานการณ์และเยี่ยมผู้ประสบอุทกภัยอย่างต่อเนื่อง

ทหารห่วงใย...เฝ้าติดตามสถานการณ์และเยี่ยมผู้ประสบอุทกภัยอย่างต่อเนื่อง ช่วงบ่ายวันที่ 19 กันยายน 2562 เวลา 1300 นาฬิกา พลตรีปฏิกรณ์ เอี่ยมละออ ผู้บัญชาการมณฑลทหารบกที่...

มณฑลทหารบกที่ 27 ร่วมกิจกรรมจิตอาสาพระราชทาน “เราทำความ ดี เพื่อชาติ...

มณฑลทหารบกที่ 27 ร่วมกิจกรรมจิตอาสาพระราชทาน “เราทำความ ดี เพื่อชาติ ศาสน์ กษัตริย์” กิจกรรมจิตอาสา “วันแม่แห่งชาติ...

กอ.รมน.จังหวัดร.อ.กระทำพีธี รับ-ส่งหน้าที่รอง ผอ.รมน.จังหวัด ร.อ.(ท.)

มื่อวันพฤหัสบดีที่ ๒๔ ตุลาคม ๒๕๖๒ เวลา ๐๙๐๐ กอ.รมน.จังหวัดร.อ.กระทำพีธี รับ-ส่งหน้าที่รอง ผอ.รมน.จังหวัด ร.อ.(ท.)...

กองทัพบกไม่ทอดทิ้งประชาชน เฝ้าระวังสถานการณ์นำ้ในพื้นที่อย่างใกล้ชิด

กองทัพบกไม่ทอดทิ้งประชาชน เฝ้าระวังสถานการณ์นำ้ในพื้นที่อย่างใกล้ชิด เมื่อวันอาทิตย์ที่ 20 กันยายน 2563 กองร้อยบรรเทาสาธารณภัย มณฑลทหารบกที่ 27 เข้าพบปะผู้นำชุมชนและชาวบ้าน บ.นาวี...

ผู้บัญชาการมณฑลทหารบกที่ 27 ร่วมพิธีบวงสรวงองค์พญานาค ณ อ่างเก็บน้ำธวัชชัย จังหวัดร้อยเอ็ด

ผู้บัญชาการมณฑลทหารบกที่ 27 ร่วมพิธีบวงสรวงองค์พญานาค ณ อ่างเก็บน้ำธวัชชัย จังหวัดร้อยเอ็ด วันที่ 9 มีนาคม 2563 เวลา...

มทบ.27 เตรียมความพร้อมในการต้อนรับนักปั่นจักรยาน”Bike อุ่นไอรัก” เส้นทางปั่นเข้าค่ายประเสริฐสงคราม

มทบ.27 เตรียมความพร้อมในการต้อนรับนักปั่นจักรยาน”Bike อุ่นไอรัก” เส้นทางปั่นเข้าค่ายประเสริฐสงคราม เมื่อวันที่ 5 ธ.ค.2561 เวลา1500 น. มณฑลทหารบกที่ 27...

#กองทัพบกเป็นที่พึ่งของประชาชนในทุกโอกาส

#กองทัพบกเป็นที่พึ่งของประชาชนในทุกโอกาส วันที่ 9 กันยายน 2562 ศูนย์บรรเทาสาธารณภัยมณฑลทหารบกที่ 27 โดย สัสดี อ.เมืองร้อยเอ็ด นำกำลังพล...

ผบ.มทบ.27 ร่วมรับหนังสือ แสดงเจตจำนงการเทิดทูนสถาบันพระมหากษัตริย์ การยึดมั่นการปกครองตามระบอบประชาธิปไตย อันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข ...

ผบ.มทบ.27 ร่วมรับหนังสือ แสดงเจตจำนงการเทิดทูนสถาบันพระมหากษัตริย์ การยึดมั่นการปกครองตามระบอบประชาธิปไตย อันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข จาก ประธานชมรมกำนันผู้ใหญ่บ้านจังหวัดร้อยเอ็ด เมื่อวันที่ 26 ตุลาคม 2563...

Facebook

YouTube