วันพุธ, มิถุนายน 23, 2021

“ธงชาติไทย รวมใจ ไทยเป็นหนึ่งเดียว…มณฑลทหารบกที่ 27 เทิดทูน ชาติ...

“ธงชาติไทย รวมใจ ไทยเป็นหนึ่งเดียว...มณฑลทหารบกที่ 27 เทิดทูน ชาติ ศาสนา พระมหากษัตริย์” พันเอก ทฤษฎี คงชนะ...

มณฑลทหารบกที่ 27 พิธีเจริญพระพุทธมนต์สมโภช

มณฑลทหารบกที่ 27 พิธีเจริญพระพุทธมนต์สมโภช "พระพุทธมิ่งเมืองมงคล"เฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินี เนื่องในโอกาสมหามงคล วันเฉลิมพระชนมพรรษา 43 พรรษา 3...

“เฝ้าติดตามสถานการณ์นำ้ พร้อมช่วยเหลือประชาชนทันที”

“เฝ้าติดตามสถานการณ์นำ้ พร้อมช่วยเหลือประชาชนทันที” ศูนย์บรรเทาสาธารณภัย มณฑลทหารบกที่ 27 โดย กองร้อยบรรเทาสาธารณภัย กองพันทหารราบที่ 1 กรมทหารราบที่ 16...

“มทบ.27 ฉีดพ่นน้ำยาทำความสะอาดเพื่อฆ่าเชื้อโรค ป้องกันการแพร่ระบาดของ COVID-19 ภายในค่ายทหาร ”

“มทบ.27 ฉีดพ่นน้ำยาทำความสะอาดเพื่อฆ่าเชื้อโรค ป้องกันการแพร่ระบาดของ COVID-19 ภายในค่ายทหาร ” โดยดำเนินการฉีดพ่นน้ำยาทำความสะอาดเพื่อฆ่าเชื้อโรค ที่บริเวณอาคารสำนักงาน และบริเวณบ้านพักของกำลังพลภายในค่ายฯ เพื่อให้เป็นไปตามมาตรการป้องกันโรค ป้องกันการแพร่ระบาดของไวรัสโคโรน่า...

“เพราะเราคือครอบครัวเดียวกัน”

“เพราะเราคือครอบครัวเดียวกัน” มณฑลทหารบกที่ 27 มอบทุนการศึกษาให้แก่บุตรข้าราชการและลูกจ้าง ประจำปี 2564 เพื่อสร้างขวัญกำลังใจและแบ่งเบาภาระค่าใช้จ่ายให้แก่ผู้ปกครอง จำนวนทั้งสิ้น 354 ทุน เป็นเงินจำนวนทั้งสิ้น...

มณฑลทหารบกที่ 27 จัดอบรมโครงการทหารพันธุ์ดี”ชุมชนเบิกบาน อาหารปลอดภัย”ในพระราชดำริ สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ

มณฑลทหารบกที่ 27 จัดอบรมโครงการทหารพันธุ์ดี"ชุมชนเบิกบาน อาหารปลอดภัย”ในพระราชดำริ สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี โรงเรียนบ้านสระบัว ตำบลสระบัว อำเภอปทุมรัตต์...

“ทหารห่วงใย คนไทยไม่ทอดทิ้งกัน”

“ทหารห่วงใย คนไทยไม่ทอดทิ้งกัน” มณฑลทหารบกที่ 27 ร่วมมอบเงินช่วยเหลือผู้ประสบภัยพิบัติกรณีฉุกเฉิน ให้แก่ ผู้ประสบอัคคีภัย จำนวน 7 ครัวเรือน วงเงินช่วยเหลือ...

“น้ำคือชีวิต”

“น้ำคือชีวิต” มณฑลทหารบกที่ 27 ร่วมต้อนรับ ดร.คุณหญิงกัลยา โสภณพนิช รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงศึกษาธิการ ในพิธีมอบธนาคารน้ำใต้ดิน ระบบบ่อเปิด ของการบริหารจัดการน้ำเพื่อชุมชน ตามแนวพระราชดำริ...

มทบ.27 จัดกิจกรรมเฉลิมพระเกียรติ เนื่องในวันคล้ายวันพระราชสมภพ สมเด็จพระนางเจ้าฯพระบรมราชินี 3 มิถุนายน...

“ทหารมีไว้ทำไม” มทบ.27 จัดกิจกรรมเฉลิมพระเกียรติ เนื่องในวันคล้ายวันพระราชสมภพ สมเด็จพระนางเจ้าฯพระบรมราชินี 3 มิถุนายน 2564 ณ โรงเรียนดินดำบัวรองวิทยา ต.ดินดำ...

“มทบ.27 จัดอบรมโครงการทหารพันธุ์ดี”

“มทบ.27 จัดอบรมโครงการทหารพันธุ์ดี"ชุมชนเบิกบาน อาหารปลอดภัย”ในพระราชดำริ สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี โรงเรียนดินดำบัวรองวิทยา ตำบลดินดำ อำเภอจังหาร จังหวัดร้อยเอ็ด...

Facebook

YouTube