มทบ.27 ตรวจสอบความพร้อมของสถานที่และซักซ้อมลำดับพิธีการจัดงานมหกรรมคอนเสิร์ต “รวมนำ้ใจช่วยเหลือผู้ประสบอุทกภัยจังหวัดร้อยเอ็ด”
วันที่ 18 ตุลาคม 2562 เวลา 1500 น.พลตรีธวัชชัย แจ้งประจักษ์ ผู้บัญชาการมณฑลทหารบกที่ 27 มอบหมาย พันเอกทฤษฎี คงชนะ รองผู้บัญชาการมณฑลทหารบกที่ 27 พร้อมด้วย พันเอกจิตรกร จันทร์สว่าง เสนาธิการมณฑลทหารบกที่ 27 และคณะกรรมการจัดงานมหกรรมคอนเสิร์ต”รวมนำ้ใจช่วยเหลือผู้ประสบอุทกภัยจังหวัดร้อยเอ็ด”ทั้ง11 ด้าน ร่วมกับ กองอำนวยการรักษาความมั่นคงภายในจังหวัดร้อยเอ็ด,สำนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดร้อยเอ็ด เทศบาลเมืองร้อยเอ็ด ตำรวจภูธรเมืองร้อยเอ็ด ตรวจเยี่ยมการเตรียมความพร้อมด้านอุปกรณ์,สถานที่และซักซ้อมลำดับพิธีการ การจัดงานมหกรรมคอนเสิร์ตฯ ซึ่งจะจัดขึ้นในวันที่ 19 ตุลาคม 2562 เวลา15.00-21.00 น.เพื่อให้การดำเนินงานเป็นไปด้วยความเรียบร้อย โดยจะนำเงินที่ได้รับบริจาคไปช่วยเหลือผู้ประสบอุทกภัยในพื้นที่จังหวัดร้อยเอ็ดต่อไป