เมื่อ 29 ธ.ค.60 เวลา 1330 พล.ต.ปฏิกรณ์ เอี่ยมละออ ผอ.ศบภ.มทบ.๒๗/ผบ.กกล.รส.จว.ร.อ. และนางตติยา เอี่ยมละออ ประธานชมรมแม่บ้าน มทบ.27 พร้อมคณะนายทหาร และชมรมแม่บ้าน มทบ.๒๗ ตรวจเยี่ยมจุดบริการประชาชนช่วงเทศกาลปีใหม่ 2561 พร้อมมอบเครื่องบริโภคและให้กำลังใจเจ้าหน้าที่ทหาร ตำรวจ และเจ้าหน้าที่ฝ่ายปกครองที่ปฏิบัติงาน เพื่อป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนน ห้วงเทศกาลปีใหม่ ปี 2561 โดยมีวัตถุประสงค์ เพื่ออำนวยความสะดวก และบริการให้กับประชาชนที่เดินทางกลับภูมิลำเนา และเดินทางท่องเที่ยวในห้วงเทศกาลปีใหม่ 2561 โดยบูรณาการร่วมทุกภาคส่วนทั้งภาครัฐ รัฐวิสาหกิจ เอกชน นักเรียน นักศึกษา และกลุ่มพลังมวลชน มุ่งหวังให้ลดการเกิดอุบัติเหตุ การบาดเจ็บ และการสูญเสีย ทั้งชีวิต และทรัพย์สิน ให้เกิดขึ้นน้อยที่สุด ณ จุดตรวจ/จุดบริการฯ ตู้ยาม บ้านหนองแวง ตำบลหนองแวง อำเภอเมือง จังหวัดร้อยเอ็ด
ทั้งนี้ ได้จัดเตรียมการบริการพี่น้องประชาชนที่เดินทางกลับภูมิลำในด้านต่างๆ เช่น จุดแวะพักดื่มน้ำ ดื่มกาแฟ เข้าห้องน้ำ บริการตรวจเช็คยานพาหนะ การบริการทางการแพทย์ การนวดแผนไทยเพื่อผ่อนคลายความเมื่อยล้า ตลอดจนเตรียมเตียงนอนสำหรับนอนพักกรณีง่วงนอนอีกด้วย