เมื่อ 14 ก.ค.60 พล.ต.ณัฐชนก ศิริทีปตานนท์ ผบ.มทบ.27/ผบ.กกล.รส.จว.ร.อ มอบหมายให้ พ.อ.ธวัชชัย. แจ้งประจักษ์ เสธ.มทบ.27/เสธ.กกล.รส.จว.ร.อ. เข้าร่วมโครงการต้นไม้แห่งแผ่นดินใต้ร่มบารมี กิจกรรมปลูกต้นไม้เฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมหาวชิราลงกรณบดินทรเทพยวรางกูร รัชกาลที่ 10 เนื่องในโอกาสพระราชพิธีมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา 65 พรรษา  28 กรกฎาคม 2560 ณ วัดป่าดอนกุดแคนพุทธาราม หมู่ที่ 2 ต.อุ่มเม้า อ.ธวัชบุรี จว.ร.อ. โดยมีกำลัง พล มทบ.27, หน.ส่วนราชการ, ผู้นำท้องถิ่น, ท้องที่ ,รด.จิตอาสา ร.ร.ศรีธวัชวิทยาลัย, อสม.และ ประชาชน เข้าร่วมกิจกรรม มี นายไพโรจน์ อุชชิน ผู้พิพากษาหัวหน้าศาลจังหวัดร้อยเอ็ด เป็นประธาน  มีผู้ร่วมกิจกรรม 700 คน ผลการปฎิบัติเป็นไปด้วยความเรียบร้อย