“มทบ.27 ร่วมงานวันสถาปนา รพ.ค่ายสมเด็จพระพุทธยอดฟ้าจุฬาโลกมหาราช ครบรอบปีที่ 32 “
พันเอก พลพัฒน์ ธีรเนตร รองผู้บัญชาการมณฑลทหารบกที่ 27 เป็นประธานพิธีทำบุญตักบาตร เนื่องในวันคล้ายวันสถาปนา รพ.ค่ายสมเด็จพระพุทธยอดฟ้าจุฬาโลกมหาราช ครบรอบปีที่ 32 ในวันที่ 26 พฤศจิกายน 2565 โดยมี พันเอก สมชาย อมรประภัสร์ชัย ผอ.รพ.ค่ายสมเด็จพระพุทธยอดฟ้าจุฬาโลกมหาราช กำลังพลและครอบครัว ให้การต้อนรับและร่วมในพิธีเพื่อความเป็นศิริมงคล และอุทิศส่วนกุศลให้กับอดีตข้าราชการที่ล่วงลับไปแล้ว ณ อาคารหมวดพลเสนารักษ์
รพ.ค่ายสมเด็จพระพุทธยอดฟ้าจุฬาโลกมหาราช เดิมมีชื่อเรียกว่า”โรงพยาบาลจังหวัดทหารบกร้อยเอ็ด” จัดตั้งขึ้นเมื่อ พ.ศ. 2526 โดยใช้ อฉก.หมายเลข 5620 (ตามคำสั่ง ทบ.(เฉพาะ) ลับ ที่ 274/26 ลงวันที่ 13 ตุลาคม 2526 และมีที่ตั้งอยู่ที่ค่ายประเสริฐสงคราม อ.เมือง จ.ร้อยเอ็ด ต่อมาได้รับพระราชทานชื่อใหม่ว่า “โรงพยาบาลค่ายสมเด็จพระพุทธยอดฟ้าจุฬาโลกมหาราช” เมื่อ 26 พฤศจิกายน 2533 พร้อมทั้งขยายเป็น รพ.ขนาด 90 เตียง และได้ย้ายที่ตั้งมาอยู่ที่ ค่ายสมเด็จพระพุทธยอดฟ้าจุฬาโลกมหาราช ต.โพธิ์สัย อ.ศรีสมเด็จ จ.ร้อยเอ็ด เมื่อ ธ.ค.37 ปัจจุบันมี พ.อ.สมชาย อมรประภัสร์ชัย เป็น ผอ.รพ.ค่ายสมเด็จพระพุทธยอดฟ้าจุฬาโลกมหาราช ภายใต้นโยบาย”คุณภาพบริการ ก้าวสู่โรงพยาบาล SMART HEALTH PROMOTION ในปี 2568″