“มทบ.27 นำความห่วงใย มอบให้ครอบครัวครูฝึกทหารใหม่”
พลตรี วรเชษฐ์ ชวนะนรเศรษฐ์ ผู้บัญชาการมณฑลทหารบกที่ 27 พร้อมด้วย นางเปรมปรีดิ์ ชวนะนรเศรษฐ์ ประธานสมาคมแม่บ้านทหารบก สาขา มณฑลทหารบกที่ 27 เดินทางไปเยี่ยมครอบครัวของกำลังพลชุดครูฝึกทหารใหม่ รุ่นปี 2565 ผลัดที่ 1 ที่มีปัญหาความเดือดร้อน จำนวน 3 ครอบครัว คือ 1. พลทหาร อภิสิทธิ์ อาจศิริ บ้านเลขที่ 14 บ้านจาน ตำบลทุ่งเขาหลวง จังหวัดร้อยเอ็ด 2. สิบตรีเกษมศักดิ์ ศุภดล บ้านเลขที่ 14 บ้านโนนสะอาด ตำบลขอนแก่น อำเภอเมือง จังหวัดร้อยเอ็ด 3. สิบโท พรเทพ ศรีใส บ้านเลขที่ 196 บ้านแก่นทราย ตำบลรอบเมือง อำเภอเมือง จังหวัดร้อยเอ็ด
โอกาสนี้ ผู้บัญชาการมณฑลทหารบกที่ 27 และ ประธานสมาคมแม่บ้านทหารบก สาขา มณฑลทหารบกที่ 27 ได้กล่าวให้กำลังใจ พร้อมมอบสิ่งของ เครื่องใช้ที่จำเป็นให้แก่ครอบครัว อาทิเช่น นมผง ผ้าอ้อมเด็ก ข้าวสาร อาหารแห้ง พร้อมมอบเงินทุนสมทบเพื่อช่วยเหลือ และได้ให้กำลังพลทั้ง 3 นาย พูดคุยกับครอบครัวผ่าน Application ZOOM เพื่อให้กำลังพลและญาติได้คลายความกังวล สร้างขวัญ กำลังใจที่ดี ตอบแทนความเสียสละในการปฏิบัติหน้าที่ให้แก่หน่วยและกองทัพบก