ผบ.มทบ.27 ตรวจเยี่ยมและมอบนโยบายการปฏิบัติงานของ หน่วยขึ้นตรงมณฑลทหารบกที่ 27

เมื่อวันที่ 4 พฤศจิกายน 2562 เวลา 14.30 นาฬิกา พลตรีธวัชชัย แจ้งประจักษ์ ผู้บัญชาการมณฑลทหารบกที่ 27 พร้อม พันเอกทฤษฎี คงชนะ รองผู้บัญชาการมณฑลทหารบกที่ 27 พันเอกจิตรกร จันทร์สว่าง เสนาธิการมณฑลทหารบกที่ 27 และนายทหารฝ่ายเสนาธิการ ตรวจเยี่ยมการปฏิบัติงาน ของ หน่วยขึ้นตรงมณฑลทหารบกที่ 27 โดยได้เข้าตรวจเยี่ยม เรือนจำมณฑลทหารบกที่ 27 และศาลมณฑลทหารบกที่ 27 ค่ายประเสริฐสงคราม เพื่อมอบนโยบาย รับฟังผลการปฏิบัติงานและรับทราบปัญหาข้อขัดข้องในการดำเนินงาน เพื่อวางแผนในการพัฒนาให้เกิดประสิทธิภาพในการทำงาน และเพื่อประโยชน์ต่อส่วนรวมเป็นสำคัญ